Tjek nedenstående råd og information, inden du kører til udlandet i egen bil.
 

Det grønne kort

Den lovpligtige ansvarsforsikring på din bil gælder i alle EU-lande. Det vil sige, at du frit kan køre rundt i hele EU, når bilen er forsynet med en gyldig, dansk nummerplade. Nummerpladen er i sig selv bevis for, at din bil er ansvarsforsikret. Det grønne kort er derfor ikke længere nødvendigt at medbringe, når du kører inden for EU's grænser samt i Norge, Island, Schweiz, Andorra og Serbien.

 

Her kan du se i hvilke lande, du skal medbringe det grønne kort.

 

Det røde SOS-kort

Har du kaskoforsikring på dit motorkøretøj, kan du få vejhjælp i udlandet via SOS International. Du kan hente en Rødt Kort app til din smartphone på SOS’ hjemmeside www.sos.dk, hvor du også kan anmelde skaden online. På hjemmesiden kan du læse mere om det røde kort og om, i hvilke skadesituationer du kan få hjælp.

 

Det røde SOS-kort bruges ikke i så stort omfang længere, men hvis du gerne vil have kortet med i fysisk form, kan du enten printe ét fra SOS’ hjemmeside eller kontakte dit kaskoselskab og bede dem sende dig et eksemplar.

 

Gode råd i forbindelse med uheld i udlandet

Hvis du er u​​​​de for et færdselsuheld, er det vigtigt at få følgende oplysninger om modparten:

  • Navn
  • Navn på forsikringsselskab
  • Registreringsnummer på bilen
  • Nationalitet på bilen
  • Mærke og model på bilen
  • Dato, sted og land for uheldet
  • Navn + adresse på evt. vidne(r)

Når du som bilist er involveret i et uheld i udlandet, skal du være opmærksom på, at der kan gælde andre regler for, hvilke beviser der skal være til stede, førend en modpart anses for at være ansvarlig for et uheld.


Tag meget gerne fotos af bilerne, inden de bliver flyttet, og af det grønne kort, hvis modparten er fra et af de lande, hvor det grønne kort skal medbringes, se linket ovenfor. I bl.a. Frankrig er det også vigtigt med beviser for, at bilen var til stede. Begge dele sikres bedst ved enten:

 

  • at begge parter har udfyldt og underskrevet den internationale skadeanmeldelsesblanket på dansk hhv. engelsk ​(vigtig med skadeomfanget, og om der er vidner)

eller

  • at der er udfærdiget en politirapport/politikvittering med et journalnummer

eller

  • at sikre kontaktoplysninger på et vidne i form af fotos af kørekort, id-kort eller pas med underskrift samt telefonnummer, adresse og mailadresse. Endvidere skal vidnet som minimum kunne angive begge parters registreringsnummer.

Det er desværre ikke nok med fotos af modpartens bil på stedet, et navn/visitkort på en betjent eller politistation eller med et navn på et vidne. Vores erfaring med de udenlandske selskaber er desværre, at de afviser krav, hvis ikke den fornødne dokumentation er til stede, ligesom deres regler kan være anderledes end vores.

 

Bemærk også, at der i nogle lande gælder en forældelsesfrist på 1 år for anmeldelse af krav. ​​

Hvis modparten kører i lastbil med trailer, er det også vigtigt at få registreringsnummeret på hovedvognen.​

Husk det grønne kort


Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.