Vejledning i konkurs og dødsbo


 • Varsling

  Varsling af dagsgebyr er fremsendt af fallentens forsikringsselskab. Det sker i forsikringsselskabernes rykker 1 eller rykker 2 skrivelse.

   

  Kurator kan anmode DFIM eller forsikringsselskabet om en kopi af varslingsbrevet, hvis konkursboet ønsker det.

 • Dekret

  Er kurator i tvivl om, hvorvidt der er registreret sager hos DFIM, kan kurator, når der er afsagt konkursdekret, kontakte DFIM, der kan oplyse om udeståender og vejlede generelt for at undgå, at konkursboet pålægges krav.

   

  Vær opmærksom på, at så snart en ansvarsforsikring ophører hos et forsikringsselskab, og køretøjet forsat er registreret i SKAT's Motorregister, kan der efterfølgende opstå et krav. DFIM kan alene oplyse en aktuel status.

   

  For at være sikker på ikke at blive pålagt dagsgebyrer anbefaler DFIM at få køretøjerne afmeldt eller omregistreret i SKAT's Motorregister.

 • Afmelding

  Er konkursboet ikke i besiddelse af køretøjet, skal kurator kontakte SKAT's Motorregister og bede dem om at afmelde køretøjet.

   

  Er boet ejer af køretøjet, vil SKAT's Motorregister ved fremsendelse af kuratorattesten afmelde ud fra dekretdatoen. Når SKAT's Motorregister har fået afmeldt køretøjet og fremsendt en kvittering herfor, kan kurator sende en kopi til DFIM, der herefter vil stoppe for yderligere dagsgebyrer.

 • Tyveri

  Er køretøjet stjålet, skal kurator anmelde tyveriet til politiet og kontakte SKAT's Motorregister for at erklære nummerpladerne stjålet.

   

  Kopi af politianmeldelsen og erklæringen for bortkomne nummerplader kan sendes til DFIM, der stopper dagsgebyret pr. den dato, tyveriet fandt sted.

 • Leasing

  Har konkursboet meddelt et finansieringsselskab, at de udtræder af kontrakten, eller er køretøjet tilbageleveret, bedes konkursboet fremsende dokumentation herfor til DFIM.

   

  DFIM stopper herefter dagsgebyret fra den dato, konkursboet har meddelt leasingselskabet, at de er udtrådt. Hvis køretøjet ikke bliver afmeldt eller ejerskiftet til den faktiske bruger, vil DFIM varsle og pålægge finansieringsselskabet dagsgebyr.

 • Salg

  Er et køretøj solgt, skal kurator sende DFIM en kopi af slutsedlen, hvorefter DFIM stopper tilskrivning af dagsgebyr fra salgsdato.

   

  Ved salg er det konkursboets ansvar at sikre, at køretøjet bliver ejerskiftet eller afmeldt hos SKAT's Motorregister. Hvis den nye ejer ikke sørger for at ejerskifte køretøjet, skal kurator bede SKAT's Motorregister afmelde køretøjet.

   

  Husk at vedhæfte en kopi af slutsedlen.

 • Aflevering af nummerplader

  Køretøjer, som ikke kan køre, eller som ikke bruges, skal stadig have den lovpligtige ansvarsforsikring, så længe køretøjet er registreret i SKAT's Motorregister.

   

  Inden ansvarsforsikringen ophører, skal nummerplader afleveres hos en nummerpladeoperatør eller hos en af SKAT's motorekspeditioner. Dermed undgår konkursboet at blive pålagt dagsgebyrer.

   

  Forsikringsselskabet får automatisk besked om, at køretøjet er afmeldt.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.