Tema
Debat

Nyheder fra DFIM, FAH, FUH og FSV

Nyheder


1. jul. 2021

Flere anskaffer sig en hund men glemmer ansvarsforsikringen

I løbet af 2020, hvor mange måtte isolere sig og arbejde hjemmefra på grund af corona-smitten, anskaffede mange sig en hund. Alene i Dansk Kennel Klub har man noteret en stigning i antallet af nyregistrerede hunde på ti procent. Antallet af ansvarsforsikringer steg samtidig med blot to procent. Det viser nye tal fra Forsikring & Pension.
29. jan. 2021

Forsikringskunder skal have dagsgebyrer retur

DFIM har opkrævet dagsgebyrer hos forsikringskunder, som var for tidligt opsagt af deres selskab. Alle berørte kunder får direkte besked om tilbagebetaling fra DFIM.
14. jan. 2021

Efter ny frist: Sørg for hurtigt ejerskifte af motorkøretøjet og undgå dagsgebyr

Alle motorkøretøjer har siden nytår skulle omregistreres inden for fire hverdage ved bilhandler. For at undgå dagsgebyr for manglende ansvarsforsikring bør køber og sælger foretage ejerskiftet samtidig med handlen, lyder anbefalingen fra DFIM.
6. jan. 2021

Efter Brexit: Medbring det grønne kort, hvis du kører i bil til Storbritannien

Efter at Storbritannien nu har forladt EU, anbefaler DFIM, at du som bilist og lastbilchauffør medbringer det grønne kort ved kørsel i Storbritannien.
9. sep. 2020

Ny kampagne skal hjælpe flere med at få erstatning for uforsikrede skader

Det skete bare ikke! Det er navnet på en landsdækkende kampagne, der i disse dage rammer de sociale medier. Målet er at gøre befolkningen opmærksom på forsikringsbranchens fire garantifonde, der behandler sager om skader påført af uforsikrede eller ukendte motorkøretøjer, hunde, heste, speedbåde og vandscootere. Med garantifondene skaber forsikringsbranchen større tryghed for borgerne ved at sikre den skadelidte en økonomisk erstatning.
25. feb. 2020

Anbefaling: Medbring det grønne kort i bilen til Storbritannien

Efter Brexit anbefaler DFIM, at man som bilist i en dansk indregistreret bil i Storbritannien medbringer det grønne kort
8. jan. 2020

Dagsgebyrloven en succes - dog stadig for mange uforsikrede køretøjer

Med et fald på 74 procent i antallet af uforsikrede motorkøretøjer på 12 måneder må loven om dagsgebyr betegnes som en succes. På etårsdagen for lovens ikrafttrædelse 1. januar kørte der dog stadig 13.000 biler og knallerter rundt uden den lovpligtige ansvarsforsikring. Det viser nye tal fra DFIM, der står for at inddrive dagsgebyrerne hos de uforsikrede.
20. sep. 2019

Dagsgebyr retur for allerede afmeldte køretøjer

Har du afmeldt et køretøj hos Motorstyrelsen grundet salg eller skrotning uden dokumentation (fx slutseddel), vil DFIM ikke længere opkræve dagsgebyr i de 21 dage, som skal gå, før Motorstyrelsen afmelder køretøjet. For at få refunderet allerede indbetalte gebyrer i de 21 dage skal du fremsende gyldig kvittering til DFIM for din afmelding til styrelsen.
18. sep. 2019

Effektiv dagsgebyr-ordning: Nu 70 procent færre uforsikrede køretøjer på vejene

Mens der i december 2018 var ca. 50.000 uforsikrede motorkøretøjer, er der efter ti måneder ”kun” godt 14.000 køretøjer, der nu kører rundt på vejene uden at have den lovpligtige ansvarsforsikring. Det viser nye tal fra DFIM, der står for at inddrive de lovbaserede dagsgebyrer.
29. jan. 2019

Dagsgebyr-kampagne virker: 50 procent færre uforsikrede på vejene

En målrettet kampagne om konsekvenserne ved at køre uden ansvarsforsikring har halveret antallet af uforsikrede køretøjer. Det er derfor ”kun” 23.400 ejere eller brugere af et køretøj uden ansvarsforsikring, der fra den 29. januar 2019 bliver opkrævet et dagsgebyr på 250 kr.
3. dec. 2018

Landsdækkende kampagne skydes i gang for lovpligtige ansvarsforsikringer

50.000 køretøjer på vejene har i dag ikke den lovpligtige ansvarsforsikring. Det kan koste ejeren eller brugeren dyrt, hvis han eller hun påkører og invaliderer et andet menneske uden at være forsikret. For at få flest mulige til at få orden i deres forsikringsforhold træder en ny lov i kraft 1. januar 2019, der aktiverer et dagsgebyr på 250 kroner hos de, der fra årsskiftet ikke har forsikret deres køretøj. En stor kampagne vil fra 3. december informere om dagsgebyret, som et stort flertal i befolkningen, ifølge Epinion, også finder rimeligt.
18. maj. 2018

Dagsgebyr for manglende ansvarsforsikring på køretøj

Folketinget har netop vedtaget en ny lov om indførelse af dagsgebyr for manglende ansvarsforsikring på motordrevne køretøjer. Loven træder i kraft 1. januar 2019 og får betydning for omkring 50.000 ejere af motordrevne køretøjer i Danmark, som i dag mangler ansvarsforsikring. DFIM skal stå for inddrivelse af dagsgebyr og for at udbrede kendskabet til den ny lov
4. maj. 2017

Dagsgebyr på vej til bilister uden forsikring

Det skal være slut med, at regningen for skader og ulykker med uforsikrede biler kan tørres af på dem, der har forsikret deres køretøj. I Folketinget er der et forslag på vej om at ændre færdselsloven. Det betyder dagsgebyrer til dem, der ikke betaler deres lovpligtige bilforsikring. ​
27. apr. 2017

Slut med frihjul til uforsikrede motorkøretøjer

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) er sammen med transportordførerne for V, K og O blevet enige om at indføre en ny opkrævningsordning for uforsikrede køretøjer.


Kontakt


Jesper Hjorth Jespersen

Kommunikationskonsulent
+45 41 91 91 02
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.