Tema
Debat

Nyheder fra DFIM

Nyheder

DFIM


20 sep 2019

Dagsgebyr retur for allerede afmeldte køretøjer

Har du afmeldt et køretøj hos Motorstyrelsen grundet salg eller skrotning uden dokumentation (fx slutseddel), vil DFIM ikke længere opkræve dagsgebyr i de 21 dage, som skal gå, før Motorstyrelsen afmelder køretøjet. For at få refunderet allerede indbetalte gebyrer i de 21 dage skal du fremsende gyldig kvittering til DFIM for din afmelding til styrelsen.
18 sep 2019

Effektiv dagsgebyr-ordning: Nu 70 procent færre uforsikrede køretøjer på vejene

Mens der i december 2018 var ca. 50.000 uforsikrede motorkøretøjer, er der efter ti måneder ”kun” godt 14.000 køretøjer, der nu kører rundt på vejene uden at have den lovpligtige ansvarsforsikring. Det viser nye tal fra DFIM, der står for at inddrive de lovbaserede dagsgebyrer.
29 jan 2019

Dagsgebyr-kampagne virker: 50 procent færre uforsikrede på vejene

En målrettet kampagne om konsekvenserne ved at køre uden ansvarsforsikring har halveret antallet af uforsikrede køretøjer. Det er derfor ”kun” 23.400 ejere eller brugere af et køretøj uden ansvarsforsikring, der fra den 29. januar 2019 bliver opkrævet et dagsgebyr på 250 kr.
3 dec 2018

Landsdækkende kampagne skydes i gang for lovpligtige ansvarsforsikringer

50.000 køretøjer på vejene har i dag ikke den lovpligtige ansvarsforsikring. Det kan koste ejeren eller brugeren dyrt, hvis han eller hun påkører og invaliderer et andet menneske uden at være forsikret. For at få flest mulige til at få orden i deres forsikringsforhold træder en ny lov i kraft 1. januar 2019, der aktiverer et dagsgebyr på 250 kroner hos de, der fra årsskiftet ikke har forsikret deres køretøj. En stor kampagne vil fra 3. december informere om dagsgebyret, som et stort flertal i befolkningen, ifølge Epinion, også finder rimeligt.
18 maj 2018

Dagsgebyr for manglende ansvarsforsikring på køretøj

Folketinget har netop vedtaget en ny lov om indførelse af dagsgebyr for manglende ansvarsforsikring på motordrevne køretøjer. Loven træder i kraft 1. januar 2019 og får betydning for omkring 50.000 ejere af motordrevne køretøjer i Danmark, som i dag mangler ansvarsforsikring. DFIM skal stå for inddrivelse af dagsgebyr og for at udbrede kendskabet til den ny lov
4 maj 2017

Dagsgebyr på vej til bilister uden forsikring

Det skal være slut med, at regningen for skader og ulykker med uforsikrede biler kan tørres af på dem, der har forsikret deres køretøj. I Folketinget er der et forslag på vej om at ændre færdselsloven. Det betyder dagsgebyrer til dem, der ikke betaler deres lovpligtige bilforsikring. ​
27 apr 2017

Slut med frihjul til uforsikrede motorkøretøjer

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) er sammen med transportordførerne for V, K og O blevet enige om at indføre en ny opkrævningsordning for uforsikrede køretøjer.