Tema
Debat

Om DFIM

​​​​​​​​​​​​​DFIM behandler sager, hvor skaden er forvoldt af ukendte og uforsikrede motorkøretøjer. Derudover er vi informationskontor, som udveksler forsikringsoplysninger med grønkortbureauer i andre lande og fungerer som erstatningsorgan ved uheld i udlandet. Foreningens medlemmer er alle forsikringsselskaber, som tegner ansvarsforsikringer for motorkøretøjer.​

 

DFIM gør brug af DMR-kode 018 i forbindelse med skadesager.
 

Informationskontor

Justitsministeriet har udpeget DFIM som informationskontor i Danmark i følge EU's motorkøretøjsdirektiv 2009/103/EF. DFIM udveksler informationer om forsikringer på motorkøretøjer – både til udenlandske informationskontorer, som beder om forsikringsoplysninger på danske motorkøretøjer og til danske selskaber, som beder om forsikringsoplysninger på udenlandske motorkøretøjer.

 

Motorkøretøjsdirektiv 2009/103/EF

Ifølge Motorkøretøjsdirektiv 2009/103/EF skal en skadelidt kunne returnere til sit eget land og rejse sit krav over for et selskab, som taler skadelidtes eget sprog. For nærmere information kan vi henvise til vores afsnit om direktivet.

 

Se danske selskabers skaderepræsentanter i andre lande.

 

Grønkortbureau

DFIM er nationalt grønkortbureau og garant for samtlige udenlandske motorkøretøjer, som forvolder skade her i Danmark. Tilsvarende stilles garanti for forsikringsdækning af danske køretøjer i grønkortlandene.

 

Erstatningsorgan

Justitsministeriet har udpeget DFIM som erstatningsorgan i Danmark i følge af Motorkøretøjsdirektiv 2009/103/EF. Ved uheld i udlandet indtræder DFIM i sager, hvor skadevolders forsikringsselskab ikke har udpeget en skaderepræsentant i Danmark. Skadelidte skal således rejse sit krav over for erstatningsorganet (DFIM) i stedet for over for repræsentanten.

 

Hvis skadevolders selskab i udlandet eller dennes repræsentant i Danmark inden for en periode på 3 måneder ikke har taget stilling til, om de anerkender/afviser skadelidtes krav, eller hvis de ikke har gjort opmærksom på, at denne stillingtagen kræver yderligere oplysninger, har skadelidte mulighed for at rette sit krav til erstatningsorganet (DFIM). DFIM vil derefter indtræde i sagen og behandle sagen i stedet for skadevolders forsikringsselskab/repræsentanten.

  ​

Ukendt eller uforsikret udenlandsk motorkøretøj

Når skaden må antages at være forvoldt af et ukendt eller uforsikret udenlandsk motorkøretøj i et andet EU-land end Danmark (eks. en uforsikret tysk bil påkører en dansk bil i Tyskland), er der af gode grunde ikke nogen dansk repræsentant, som skadelidte kan henvende sig til med sit krav. Også her indtræder erstatningsorganet (DFIM) som "repræsentant", og skadelidte skal rejse sit krav overfor DFIM.

 

Garantifond

DFIM fungerer - i henhold til Internal Regulations - som garant for samtlige udenlandske motorkøretøjer, som forvolder skade her i Danmark.

 

Hvis et uforsikret eller ukendt motorkøretøj forvolder skade i Danmark, kan DFIM som garantifond dække skaderne.  Læs mere om uheld i Danmark her​.​​

 

Dagsgebyr

DFIM står for opkrævning af et gebyr på 250 kroner for hver dag, et motordrevet køretøj er uden ansvarsforsikring. Gebyrordningen træder i kraft samtidig med den ny lov den 1. januar 2019. Dagsgebyret bliver pålagt, indtil der er købt en ansvarsforsikring, eller køretøjets nummerplader er afleveret til SKAT.

Gebyret følger en person eller en virksomhed, og er derfor ikke knyttet til selve køretøjet. Man kan ikke købe en ny forsikring på noget køretøj, før de skyldige gebyrer til DFIM er betalt.

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.