EU'​s motorkøretøjsdirektiv betyder bl.a., at  EU- eller EØS-borgere, der bliver involveret i et færdselsuheld i et andet EU- eller EØS-land og i øvrigt ikke selv har skylden for uheldet, kan få behandlet deres skadesag af en repræsentant i deres eget hjemland.​

 

DFIM som Informationskontor

 

Ifølge motorkøretøjsdirektiv 2009/103/EF er DFIM udpeget som informationskontor i Danmark af Justitsministeriet.

 

DFIM skal videreformidle oplysninger om forsikringsforhold til og fra udlandet. Desuden skal informationskontoret oplyse, hvilken skaderepræsentant det danske selskab har udpeget i det EU/EØS land, hvor skadelidte er hjemmehørende.

 

 

DFIM som erstatningsorgan

 

Ifølge motorkøretøjsdirektiv 2009/103/EF er DFIM udpeget som erstatningsorgan i Danmark af Justitsministeriet.

 

DFIM skal indtræde i sager, hvor skadevolders forsikringsselskab ikke har udpeget en skaderepræsentant i Danmark.

 

DFIM kan også indtræde i erstatningssager, hvor selskabet/repræsentanten ikke, inden for fristen på tre måneder, har oplyst skadelidte deres stillingtagen til erstatningsspørgsmålet eller gjort opmærksom på, at denne stillingtagen kræver yderligere oplysninger eller tid.

 

DFIM kan også kontaktes, når skaden menes at være forvoldt af et ukendt eller uforsikret motorkøretøj i et andet EU-land.

Informationskontorer i andre lande


Skaderepræsentanter


Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.