Tema
Debat

Fællesregistret

Ved opkrævning af dagsgebyr vil du blive registreret i Fællesregistret, der føres af DFIM, efter indhentet tilladelse på nærmere angivne vilkår fra Datatilsynet.

 

Oplysning om registreringen videregives til øvrige ansvarsforsikringsselskaber. Du kan ikke tegne forsikring på et motordrevet køretøj, før alle skyldige dagsgebyrer er betalt til DFIM. Du kan se mere på www.dagsgebyr.dk.


Du har ret til at klage til Datatilsynet over behandling af urigtige eller vildledende oplysninger om dig.

 

Det anbefales, at du i første omfang indgiver din klage til DFIM, som er ansvarlig for førelsen af Fællesregistret, med henblik på at DFIM kan tage stilling til klagen. DFIM’s afgørelse kan indbringes for Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.