Tema
Debat

Spørgsmål & svar om dagsgebyr

Spørgsmål & svar


 • Jeg har afmeldt mit køretøj hos Motorstyrelsen – Hvorfor modtager jeg en rykker?

  Hvis du har afmeldt køretøjet i forbindelse med et salg men uden at have gyldig slutseddel, går der 21 dage, før køretøjet er endelig afmeldt hos Motorstyrelsen. Du bliver derfor opkrævet dagsgebyr frem til den dag, hvor Motorstyrelsen kan erklære køretøjet for afmeldt. DFIM får automatisk besked om afmeldingen.

   

  Når du modtager en rykker, er det fordi, du skylder dagsgebyrer frem til den endelige afmelding. Husk du inde på din sag kan læse de breve, samme dag, som de er sendt til dig med posten.

 • Min forsikret er stoppet grundet præmierestance – Hvad skal jeg gøre?

  Hvis din forsikring er stoppet grundet præmierestance, skal du først betale dagsgebyr til DFIM, derefter restancen til forsikringsselskabet. Når dagsgebyr og restancen er betalt, skal du købe en forsikring, hvis du vælger at beholde køretøjet.

   

 • Mit køretøj er solgt - Hvad gør jeg?

  Hvis dit køretøj er solgt for mere end tre uger siden, og ny ejer ikke har omregistreret det, kan du afmelde køretøjet skriftligt på Motorstyrelsens hjemmeside. Du skal huske at vedhæfte gyldig slutseddel.

   

  Selv om din forsikring er stoppet, er pladerne ikke altid afmeldt. Du skal derfor selv sørge for at afmelde pladerne på Motorstyrelsens hjemmeside

 • Mit køretøj er stjålet - Hvorfor skal jeg betale gebyr?

  Køretøjer, som er stjålet, skal stadig være forsikret. Selv om dit køretøj er meldt stjålet, og/eller forsikring er stoppet, er nummerpladerne ikke altid afmeldt. Du skal derfor selv sørge for skriftligt at afmelde pladerne på Motorstyrelsens hjemmeside.

  Du skal betale gebyr til og med den dag, køretøjet bliver afmeldt hos Motorstyrelsen. Dette gælder også, selv om din forsikring er stoppet. Du afmelder køretøjet skriftligt på Motorstyrelsens hjemmeside.

 • Jeg er forsikret, hvorfor skal jeg betale gebyr

  Hvis du mener, at du har en ansvarsforsikring på dit køretøj, bedes du kontakte dit forsikringsselskab, så de kan få rettet op på eventuelle misforståelser.

  Viser det sig, at du har været forsikret, sletter vi dagsgebyret, når dit forsikringsselskab har givet os besked. Har der ikke været ansvarsforsikring på dit køretøj, skal gebyret betales. Når alle skyldige gebyrer er betalt, kan du købe en ansvarsforsikring.

 • Hvordan undgår jeg gebyr?

  • Køb en ansvarsforsikring på dit køretøj hos et forsikringsselskab  
  • Afmeld køretøjet hos Motorstyrelsen. Når afmeldingen kan bekræftes, vil du ikke længere blive pålagt dagsgebyr. Du skal dog stadig betale alle skyldige gebyrer til DFIM.
  • Kontakt Motorstyrelsen og få bragt ejer/bruger-forholdene på dit køretøj i orden.

 • Hvorfor bliver jeg opkrævet et gebyr?

  Hvis du er bruger eller ejer af et køretøj fx en bil, motorcykel eller en knallert uden at have den lovpligtige ansvarsforsikring vil du blive opkrævet et dagsgebyr, der skal betales til DFIM. Det fremgår af en ny lov, der trådte i kraft 1. januar 2019. Formålet med loven er at få de uforsikrede til at blive forsikret. Og indtil det sker, skal de via gebyret være med til at betale for de skader, de måtte forvolde på andre i trafikken. 

 • Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler dagsgebyret?

  Hvis du ikke betaler dagsgebyret rettidigt, vil du modtage varsel om registrering i RKI, hvorefter din sag sendes til retslig inkasso. I sidste ende vil DFIM kunne foretage udlæg i dine aktiver, fx din bil, i henhold til Færdselslovens § 107, stk. 3 om udpantningsret.

  Så længe du skylder dagsgebyr til DFIM, kan du ikke købe en ansvarsforsikring i noget forsikringsselskab.

    

 • Hvorfor er gebyret indført?

  Da loven blev vedtaget 15. maj 2018, var der ca. 50.000 køretøjer uden den lovpligtige ansvarsforsikring. Formålet med loven er at motivere ejerne af et køretøj til rent faktisk at overholde deres forpligtelser. Det vil sige, at bruger eller ejer skal købe den lovpligtige ansvarsforsikring, der er påkrævet for deres køretøj.

 • Hvorfra får DFIM oplysninger om, hvorvidt et køretøj er forsikret eller ej?

  DFIM henter oplysninger via Motorregisteret – Det Digitale Motorregister (DMR), som er SKATs it-system for forsikringsinformation om motorkøretøjer.

   

  Alle forsikringsselskaber i Danmark bruger DMR.

 • Jeg kan ikke logge på min virksomheds sag med mit private NemID

  Er din virksomhed tilknyttet til dit private NemID, og ønsker du at logge ind på de sager, som er registeret på et CVR-nummer, skal du vælge Selvbetjening og derefter "Privat eller Erhverv".

 • Hvorfor modtager jeg breve med fysisk post, når jeg har e-Boks?

  DFIM sender fysiske breve, da DFIM ikke har tilladelse til at sende breve via e-Boks uden samtykke.
  Har du en sag hos DFIM og ønsker at modtage post via e-Boks, kræver det at du logger på din sag, og derfra giver samtykke.

 • Mit køretøj er i stykker og kan ikke køre. Skal jeg så have en forsikring?

  Der skal altid være en ansvarsforsikring på et motordrevet køretøj, indtil det er afmeldt, og pladerne er afleveret. Selv om køretøjet ikke er i brug eller ikke kan køre, skal du derfor have køretøjet forsikret.

 • Jeg bruger ikke mit køretøj. Skal jeg så have forsikring?

  Der skal altid være en ansvarsforsikring på et motordrevet køretøj, indtil det er afmeldt, og pladerne er afleveret. Selv om køretøjet ikke er i brug eller ikke kan køre, skal du derfor have køretøjet forsikret.

 • Hvordan betaler jeg gebyret?

  Du logger ind på ”Selvbetjening” med NemID. Du finder ”Selvbetjening” øverst på siden i højre hjørne. Efter du er logget ind på din sag, får du her mulighed for at betale med betalingskort eller via MobilePay.

 • Kan jeg lave en afdragsordning?

  Ja, du kan via ”Selvbetjening” oprette en afdragsordning med DFIM på de skyldige dagsgebyrer, når følgende tre forudsætninger er opfyldt:

   

  • Du ikke længere er registreret som ejer eller bruger af køretøjet
  • Det skyldige beløb overstiger 1.000 kr.
  • Du afdrager over max 12 måneder.

   

  Du afmelder dit køretøj hos Motorstyrelsen via SKAT.dk

 • Jeg har ikke NemID - Hvordan betaler jeg?

  Har du ikke adgang til NemID, kan du kontakte DFIM telefonisk på tlf.

  41 91 90 69. DFIM vil derefter enten sende dig et betalingslink via e-mail eller en anmodning via MobilePay.

 • Jeg har ikke NemID - Hvordan logger jeg på Selvbetjening?

  Har du ikke adgang til NemID, kan du kontakte DFIM telefonisk på tlf.

  41 91 90 69. DFIM vil derefter sende dig en TastSelvkode via e-mail. Med denne kode er det muligt for dig at logge ind på din sag uden NemID.
   
  Skal koden sendes til anden part, skal vi have et samtykke fra dig. Når vi har modtaget dit samtykke, sender vi TastSelvkode til oplyste e-mail.

 • Hvad er Fællesregistret?

  Fællesregistret føres af DFIM med tilladelse fra Datatilsynet, og hvor alle, der ikke betaler ansvarsforsikringspræmie og dagsgebyr, registreres.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg vil klage?
  • Du mener, dit køretøj er ansvarsforsikret
   Hvis du mener, dit køretøj er ansvarsforsikret og vil klage over at blive opkrævet dagsgebyr, skal du kontakte dit forsikringsselskab.

   

  • Du vil klage over DFIM
   Vil du klage over DFIM, skal du gøre det via ”Selvbetjening” som du finder øverst i højre hjørne. En klage vil ikke stoppe for opkrævningen af dagsgebyr. Får du ikke medhold i din klage, kan du få prøvet din sag ved domstolene.

   

  • Du vil klage over din registrering i Fællesregistret
   Vil du klage over din registrering i Fællesregistret, har du ret til at klage til
   Datatilsynet over behandling af urigtige eller vildledende oplysninger om dig.

   

  Vi anbefaler, at du først indgiver din klage skriftligt til DFIM, som er ansvarlig for førelsen af Fællesregistret, så DFIM kan tage stilling til klagen. DFIM’s afgørelse kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 Købehavn K.