Tema
Debat

Indbetalte dagsgebyrer over gebyrloft bliver betalt tilbage

14. apr. 2023
DFIM har indført et beløbsloft for dagsgebyrer, som betyder, at alle sager påbegyndt før 1. januar 2023 er nedskrevet til 25.000 kr. for private og 60.000 kr. for erhvervsdrivende. Som et yderligere skridt har DFIM besluttet at betale penge tilbage til borgere og erhvervsdrivende, hvis de har indbetalt et beløb, som ligger over loftet. De borgere, som skal have penge tilbage, får besked om udbetaling af pengene inden udgangen af april.

Siden 2019 har vi i Danmark haft dagsgebyrordningen. Den indebærer, at borgere, som ikke har en lovpligtig ansvarsforsikring på deres motorkøretøj, bliver pålagt et dagsgebyr på 250 kr. Formålet med ordningen er, enten at borgerne hurtigt får bragt deres forsikring i orden eller afmeldt deres køretøj. De indbetalte dagsgebyrer bruges til at betale for de skader, som de uforsikrede eller ukendte påfører andre i trafikken. Ordningen har nedbragt antallet af uforsikrede køretøjer fra omkring 50.000 til 10.000.

 

DFIM anerkender dog, at sagsbehandlingen har været for langvarig for den lille gruppe af borgere, som ikke reagerer på henvendelser om dagsgebyret. For de borgere har dagsgebyrerne i nogle tilfælde vokset sig meget høje.

 

Derfor har DFIM fastsat et gebyrloft, som betyder, at ubetalte sager nedskrives til 25.000 kr. for private og 60.000 kr. for erhvervsdrivende for sager, der er startet op før den 1. januar 2023, og at indbetalte beløb over loftet betales tilbage.

 

Retter op ved at tilbagebetale, nedskrive og effektivisere

- Med dagsgebyrordningen har vi fået langt færre uforsikrede køretøjer på de danske veje, og det er fantastisk positivt. Men vi må også erkende, at der har været opstartsvanskeligheder med ordningen, som vi nu retter op på. Det gælder ikke mindst opfølgningen over for den gruppe af borgere, som ikke har reageret på dagsgebyrerne og derfor kom til at skylde store beløb, siger direktør Sara Brinks Larsen, DFIM.

 

Hun forklarer, at DFIM i første omgang har nedskrevet alle ubetalte sager startet før 1. januar 2023 – og nu skriver ud til de borgere, der allerede har betalt et beløb over gebyrloftet.

 

- Vi har ud fra en rimelighedsbetragtning besluttet, at man som borger eller erhvervsdrivende ikke skal stilles ringere, fordi man allerede har betalt sine dagsgebyrer. Derfor betaler vi nu tilbage til dem, der har betalt mere end loftet, siger Sara Brinks Larsen.

 

I en række sager vil borgere samtidig få betalt penge tilbage, fordi der uberettiget er opkrævet dagsgebyr for en periode pga. fejl i varslingen.

 

- Vores fokus i DFIM har været på at rette op i sager, hvor vi bagudrettet kan konstatere fejl fra vores side. Samtidig indfører vi nye sagsgange, så vi kan sikre en bedre opfølgning hos borgerne, og vi forhåbentlig kan få endnu færre uforsikrede køretøjer på de danske veje, siger Sara Brinks Larsen.

 

I alt får 7.500 borgere eller erhvervsdrivende nu penge tilbage. Alle vil mod- tage besked - og tilbagebetaling - inden udgangen af april. Siden ordningen begyndte, har DFIM til sammenligning behandlet over 240.000 sager.

 

For sager, som er startet efter 1. januar 2023, er gebyrloftet fastsat til

60.000 kr. – i tæt sammenhæng med indførelsen af nye sagsgange, som sikrer en tættere og tidligere opfølgning hos borgere, der ikke reagerer på dagsgebyrerne.

--------------------------------

Kontaktperson: Per Geckler Møller, direktør for Kommunikation & PA, via mail: pgm@fogp.dk eller på tlf. 29 49 44 34.

Pressetelefonen: 41 91 91 01

 

Kontakt


Birgitte Hougaard

Presserådgiver
+45 41 91 91 19
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.