Tema
Debat

Privatlivspolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger i dagsgebyrsager 


1. Vi er den dataansvarlige. Sådan kontakter du os:

 

DFIM - Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring - er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

 

Vores kontaktoplysninger:

 

DFIM – Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
Philip Heymans Allé 29,
2900 Hellerup
Telefon: 41 91 90 69
Mail: gebyr@dfim.dk


2. Kontaktoplysninger på Data Protection Officer (DPO)

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du skrive en mail til vores Data Protection Officer (DPO) på dpo@dfim.dk.

 

3. Formål og retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger

 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:


• Opkræve dagsgebyr for manglende lovpligtig ansvarsforsikring jf. færdselslovens § 106, stk. 4.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:


• For almindelige oplysninger art. 6, nr. 1, litra c (retlig forpligtelse)


• For følsomme oplysninger art. 9 litra f. (retskrav)


4. Kategorier af personoplysninger

 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:


• Almindelige personoplysninger: navn, adresse, køretøj, nummerplader, bankoplysninger, kortnummer, telefonnummer, mailadresse, køn, sociale forhold, nationalitet, økonomiske forhold og gæld


• Følsomme personoplysninger: Helbredsoplysninger


• Fortrolige oplysninger: CPR-nummer, AKR- nummer, strafbare forhold.


5. Modtagere eller kategorier af modtagere

 

Vi videregiver eller overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til:

 

• Domstolene i anledning af retssag og fogedretssag


• Inkassobureau i anledning af manglende betaling


• Fællesregistret i anledning af skyldigt dagsgebyr


• RKI og Debitor Registret i anledning af manglende betaling


• DFIM’s databehandlere


• Din bopælskommune

 

6. Hvor stammer dine personoplysninger fra?

 

Afhængig af den konkrete situation kan vi enten modtage personoplysninger om dig direkte fra dig, eller modtage oplysninger om dig fra Motorregistreret eller en anden tredje part.

 

Når vi modtager dine personoplysninger fra Motorregistreret, er grundlaget for dette, at DFIM ifølge § 17, stk. 2, nr. 9 i lov om registrering af køretøjer har terminal adgang til Motorregisteret. Det er dit forsikringsselskab, der laver indberetningerne til Motorregistret. Du henvises til din forsikringspolice og forsikringsbetingelser for oplysninger om dit forsikringsselskab.


7. Opbevaring af dine personoplysninger

 

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe sagen er under behandling. Er der sket indbetaling af dagsgebyr på sagen, vil dine oplysninger blive slettet fem år efter sidste indbetaling. Dette er begrundet i, at vi er forpligtet til at opbevare disse oplysninger i fem år efter bogføringslovens § 12, stk. 1.

 

Er der ikke sket indbetaling i sagen, vil dine oplysninger blive slettet ét år efter sagens afslutning. Det sker fordi, DFIM er forpligtet til at føre statistik over sager uden indbetalinger og indberette det årligt til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.


8. Dine rettigheder

 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.

 

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet indtræffer for vores almindelige, generelle sletning.

 

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger uden hindring fra én dataansvarlig til en anden.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


9. Klage til Datatilsynet

 

Du kan klage over DFIM’s behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet:

 

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Mail: dt@datatilsynet.dk

 

Se også www.datatilsynet.dk.

 

Behandling af dine personoplysninger i Fællesregisteret


Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.