Tema
Debat

Forsikringskunder skal have dagsgebyrer retur

29. jan. 2021
DFIM har opkrævet dagsgebyrer hos forsikringskunder, som var for tidligt opsagt af deres selskab. Alle berørte kunder får direkte besked om tilbagebetaling fra DFIM.

Fejlen med for tidligt opsagte forsikringskunder er opstået, fordi der hos enkelte selskaber i 2019 og 2020 i forbindelse med opsigelse af lovpligtige ansvarsforsikringer på motorkøretøjer ikke blev taget tilstrækkelig højde for seks omdelingsdage hos postvæsenet. Forsikringskunderne fik dermed for kort tid til at reagere på opsigelsen.

 

De berørte forsikringskunder er alene dem, der har modtaget opsigelse med fysisk post, fordi de ikke havde betalt forsikringspræmien på deres motorkøretøj.

 

- I DFIM har vi som opgave at pålægge den forsikringspligtige dagsgebyrer, indtil køretøjet enten er afmeldt, eller forsikringsforholdene bragt i orden. Vi er blevet opmærksomme på, at vi har opkrævet dagsgebyrer i 2019 og 2020 hos forsikringskunder, som ikke var korrekt opsagt. Fejlen hos selskaberne havde den utilsigtede virkning, at Motorstyrelsens register viste, at kunderne ikke havde en gyldig ansvarsforsikring for motorkøretøjet. Derfor pålagde vi dem dagsgebyrer, siger underdirektør Maria Clausen fra DFIM.

Breve på vej til en række kunder
- Når enkelte selskaber har opsagt nogle af deres kunder for tidligt, er konsekvensen for os i DFIM, at opsigelserne er ugyldige. Dermed var ansvarsforsikringen i princippet fortsat i kraft, da vi pålagde den forsikringspligtige dagsgebyrer.

 

- Ansvaret for, at forsikringerne er opsagt for tidligt, ligger hos det enkelte forsikringsselskab. Så snart DFIM bliver opmærksom på fejlen, er det vores ansvar at reagere hurtigt, og det har vi også gjort i det her tilfælde.

 

- Vi er derfor i fuld gang med at finde frem til de pågældende sager og få sendt breve ud til forsikringskunderne med besked om, at vi tilbagebetaler de dagsgebyrer, de blev pålagt og har betalt på et forkert grundlag.

 

- Det har højeste prioritet for os lige nu at få rettet op på de aktuelle sager samt være i dialog med vores medlemmer for at kortlægge omfanget, så vi undgår, at noget lignende sker i fremtiden, siger Maria Clausen.


Fakta om DFIM

Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring - DFIM - er en garantifond, der kan udbetale erstatning til de personer, der er blevet skadet af et uforsikret eller ukendt køretøj.

 

Har man ikke en ansvarsforsikring på sit køretøj, kommer man i sidste ende til selv at betale for de skader, man forvolder på andre og deres ting. Er der tale om personskader, der medfører invaliditet og tab af erhvervsevne, kan erstatningsudgifterne løbe op i millioner af kroner.

 

DFIM administrerer en lov, der trådte i kraft 1. januar 2019, og som pålægger et dagsgebyr hos de, der ikke har den lovpligtige ansvarsforsikring på deres motorkøretøj. Dagsgebyret er på 250 kr., som bliver pålagt den forsikrings-pligtige for hver dag, køretøjet ikke er enten afmeldt eller forsikret. Man kan ikke købe en forsikring på noget køretøj i noget selskab, før man har betalt skyldige dagsgebyrer til DFIM.

 

Inden loven om dagsgebyr trådte i kraft 1. januar 2019, var der omkring 50.000 uforsikrede motorkøretøjer i Danmark. I dag er der knap 11.000 uforsikrede biler, motorcykler, knallerter og andre motorkøretøjer.

 

Sådan pålægges dagsgebyrer
I Danmark må der ikke køre motorkøretøjer rundt på vejene uden den lovpligtige ansvarsforsikring. Derfor skal et forsikringsselskab - når det opsiger en kunde med en ansvarsforsikring på et motorkøretøj - orientere Motorstyrelsen om det.

 

DFIM henter besked fra Motorstyrelsen om, at motorkøretøjet ikke er forsikret. DFIM pålægger så den forsikringspligtige dagsgebyrer, ind til køretøjet enten er afmeldt, eller forsikringsforholdene bragt i orden.

Kontakt


Jesper Hjorth Jespersen

Kommunikationskonsulent
+45 41 91 91 02
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.