Tema
Debat

Fakta om inddrivelse af dagsgebyrer

10. mar. 2023
Den model for inddrivelse af dagsgebyr, som trådte i kraft 1. januar 2023, indebærer, at borgere og erhvervsdrivende ikke kan komme til at skylde mere end 60.000 kr. Sagen vil stadig være aktiv, hvis man ikke betaler dagsgebyret.

I efteråret 2022 blev det besluttet, at sager oprettet fra og med 1. januar 2023 er omfattet af et gebyrloft, og det betyder, at hverken borgere eller erhvervsdrivende kan komme til at skylde mere end 60.000 kr. i dagsgebyrer for et motorkøretøj.

 

For verserende sager oprettet før 31. december 2022 gælder det, at du som borger højst kan skylde 25.000 kr., mens erhvervsdrivende højst kan skylde 60.000 kr. Var det skyldige beløb højere, er det blevet nedskrevet til det respektive loft. Der bliver ikke pålagt yderligere dagsgebyrer, men sagen er fortsat aktiv, indtil dagsgebyret er betalt.

 

Konsekvenser ved at køre uforsikret

Det er ulovligt at anvende et indregistreret motorkøretøj uden, at det har en ansvarsforsikring. Det kan have den konsekvens, at du bliver standset af politiet, der på stedet inddrager nummerpladerne og udsteder en bøde på 1.000 kr.

 

Det har dog først og fremmest den konsekvens, at hvis du med et uforsikret køretøj påkører og forvolder skader på andre og deres ting, vil du blive mødt af et erstatningskrav, der kan løbe op i millioner af kroner.

 

Varsling og opkrævning af dagsgebyr

Varsling og opkrævning af dagsgebyr sker automatisk på baggrund af registreringen i SKAT’s Motorregister.

 

Hvis du henvender dig til DFIM og redegør for og kan dokumentere, at Motorregistret ikke er retvisende, for eksempel fordi du har solgt din bil uden at få anmeldt ejerskifte, bliver dagsgebyret annulleret.

 

Hvis de opkrævede dagsgebyrer ikke bliver betalt, vil du blive indkaldt til et møde i fogedretten.

 

Så længe, der skyldes dagsgebyrer, er det ikke muligt at købe en ansvarsforsikring på et køretøj i noget selskab.

 

Fakta om dagsgebyrordningen

  • Folketinget vedtog loven om dagsgebyrordningen 15. maj 2018. På det tidspunkt var der ca. 50.000 uforsikrede motorkøretøjer

  • Loven trådte i kraft 1. januar 2019

  • DFIM har siden loven trådte i kraft behandlet 240.000 sager og udsendt knap 400.000 breve, heraf godt 50.000 breve via digital post til borgere og virksomheder

  • Der er i dag ca. 11.000 uforsikrede motorkøretøjer.

 

Kilder: DFIM og Motorregistret

Kontakt


Birgitte Hougaard

Presserådgiver
+45 41 91 91 19
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.