Tema
Debat

DFIM har indført en ny model for inddrivelse af dagsgebyrer

18. jan. 2023
DFIM har siden januar 2019 administreret dagsgebyrordningen, som Folketinget vedtog i maj 2018. Det skete på et tidspunkt, hvor der var ca. 50.000 indregistrerede motorkøretøjer uden den lovpligtige forsikring. Efter at have behandlet 240.000 sager har DFIM fået nedbragt antallet af uforsikrede køretøjer fra 50.000 til 10.900, mens indbetalingerne har dækket de skader, som de uforsikrede selv har forvoldt, efter at ordningen blev indført. DFIM besluttede i september 2022 at indføre en ny model, der tager særlig højde for den gruppe af borgere, der ikke reagerer på henvendelser fra forsikringsselskabet, Motorstyrelsen og i sidste ende DFIM.

50.000 indregistrerede men uforsikrede motorkøretøjer i Danmark. Det var situationen og baggrunden for, at Folketinget den 15. maj 2018 vedtog at ændre færdselsloven og indføre dagsgebyrordningen.

 

Siden loven trådte i kraft 1. januar 2019, har DFIM behandlet 240.000 sager og udsendt 395.794 breve, heraf 51.812 breve via digital post til borgere, der i SKAT’s Motorregister har været opført som ejere eller bruger af et indregistreret køretøj, men som ikke havde den lovpligtige ansvarsforsikring. Indsatsen har navnlig betydet, at der i dag er ca. 10.900 uforsikrede køretøjer i Danmark – et fald på næsten 80 procent.

 

Der har dog på det seneste været rejst kritik i pressen af DFIM’s administration af dagsgebyrordningen. Kritikken går på, at sagsbehandlingstiden har været for lang, og at en række borgere først er blevet opmærksomme på, at de skylder dagsgebyrer, når de bliver indkaldt til fogedretten og først på det tidspunkt opdager, at de pålagte dagsgebyrer løber op i mange tusinde kroner – i enkelte tilfælde flere hundredtusinder kroner,

 

- Det er selvsagt ikke nogen behagelig situation at stå i for nogen. Selv om det er vigtigt at understrege, at alle borgere har fået flere breve fra DFIM og i mange tilfælde også har talt med os telefonisk, så erkender vi klart, at vi har haft sager, som har været længe undervejs, siger DFIM’s direktør Maria Clausen.

 

Derfor har DFIM med virkning 1. januar 2023 indført en ny model for inddrivelse af dagsgebyrer – og nedskrevet dagsgebyret i uafsluttede sager.

 

Ny model for inddrivelse af dagsgebyrer

- DFIM er opmærksom på problemet, hvor borgere ikke reagerer på henvendelserne. Vi har gennem det seneste halve år arbejdet på en model, der bedre tager højde for denne mindre gruppe, men samtidig opfylder den gældende lovgivning og sikrer, at de uforsikrede betaler deres egne skader, siger Maria Clausen.

 

- Vi besluttede i september sidste år at indføre en ny model for inddrivelse, som gælder for sager, der starter fra og med 1. januar 2023. Modellen betyder, at der bliver indlagt et loft, hvis kravet når 60.000 kr. Det betyder, at hvis borgeren eller virksomheden ikke har reageret på vores breve, gør vi en særlig indsats for at skabe denne kontakt og få afsluttet sagen. Fortsætter borgeren eller virksomheden med at anvende et uforsikret motorkøretøj, kan sagen starte igen.

 

- Da vi samtidig kunne se, at der var uafsluttede sager, som havde været længe undervejs, besluttede vi, at alle verserende sager skal nedskrives til 25.000 kr. - og 60.000 kr. for erhvervsdrivende, siger Maria Clausen.

 

- DFIM har altid taget hensyn til særligt undskyldende omstændigheder hos en borger, der gør, at vedkommende reelt ikke har haft mulighed for at bringe deres forsikringsforhold i orden for eksempel på grund af svær sygdom, fængselsophold og udrejse af landet. Vi vurderer fortsat hvert enkelt tilfælde, og det kan føre til, at de pålagte dagsgebyrer annulleres, og sagen lukkes helt. Det er sket i knap 400 sager, siger Maria Clausen.

 

DFIM har udsendt hundredtusindvis af varselsbreve, og langt de fleste borgere reagerer hurtigt, når de får besked om dagsgebyret, som er på 250 kr. for hver dag, køretøjet enten ikke er afmeldt eller forsikret. De får enten afmeldt eller forsikret deres køretøj, før det er nødvendigt at pålægge og opkræve det fastsatte dagsgebyr.

 

Dagsgebyret skal motivere, betale for skader og administration

Udsigten til at skylde dagsgebyrer sammenholdt med prisen for en ansvarsforsikring har fået så mange borgere til at reagere, at antallet af uforsikrede køretøjer i dag er på omkring 10.900 – et fald på næsten 80 procent på fire år.

 

De indbetalte dagsgebyrer bliver, som loven foreskriver, brugt til at betale for de skader, som de uforsikrede selv forvolder på andre. Det omfatter også skader forvoldt af ukendte køretøjer, typisk flugtbilister. Indbetalingerne dækker desuden omkostninger til selve administrationen af ordningen.

 

De indbetalte dagsgebyrer har i årene 2019 til 2021 stort set dækket alle erstatningsudgifter og administrationsomkostninger.  

 

DFIM er i løbede dialog med transportministeriet.

Kontakt


Birgitte Hougaard

Presserådgiver
+45 41 91 91 19
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.