Tema
Debat

Dagsgebyr for manglende ansvarsforsikring på køretøj

18. maj. 2018
Folketinget har netop vedtaget en ny lov om indførelse af dagsgebyr for manglende ansvarsforsikring på motordrevne køretøjer. Loven træder i kraft 1. januar 2019 og får betydning for omkring 50.000 ejere af motordrevne køretøjer i Danmark, som i dag mangler ansvarsforsikring. DFIM skal stå for inddrivelse af dagsgebyr og for at udbrede kendskabet til den ny lov

I Danmark er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring på et motordrevet køretøj. Alligevel findes der omkring 50.000 uforsikrede motordrevne køretøjer i Danmark. Det skønner DFIM på baggrund af DMR (Digital Motor Register).

 

Folketinget ønsker at reducere antallet af uforsikrede køretøjer og har derfor netop vedtaget en ny lov, som fra 1. januar 2019 pålægger ejere eller den varige bruger af et uforsikret motordrevet køretøj et dagsgebyr på 250 kr.

- Det er vigtigt, at et motordrevet køretøj har en ansvarsforsikring. De skader, du forvolder med dit køretøj på andre ting og personer, kan løbe på i millionklassen, hvis skadelidte får personskader, som medfører invaliditet og tab af erhvervsevne, siger Maria C. Dyrehauge, afdelingsleder i DFIM.


DFIM er klar til at varetage opgaven

DFIM skal stå for at opkræve dagsgebyret på 250 kr. for hver dag, et motordrevet køretøj er uden ansvarsforsikring fra lovens ikrafttrædelse. Dagsgebyret bliver pålagt, indtil køretøjet er afmeldt, nummerpladerne fjernet, eller der er tegnet ansvarsforsikring.

Gebyret følger en fysisk person, virksomhed m.m. og er derfor ikke et bundet op på køretøjet. Den gebyrpligtige kan ikke tegne en ny forsikring på noget køretøj, før gebyret til DFIM er betalt.

- Vi håber, at den ny lov vil medføre et væsentligt fald i uforsikrede motordrevne køretøjer. Som det er i dag, er det alle med en ansvarsforsikring, som betaler for de skader, som uforsikrede motordrevne køretøjer forvolder. Det er kun fair, at de uforsikrede betaler for deres egne skader, siger Maria C. Dyrehauge.

For at varetage inddrivelsen af ​​dagsgebyr udvider DFIM med omkring 25 medarbejdere. DFIM skal ligeledes stå for at udbrede kendskabet til den ny lov. De igangsætter derfor en kampagne primo november 2018, som primært henvender sig til ejere af uforsikrede motordrevne køretøjer i Danmark.

Motordrevne køretøjer omfatter alle indregistrerede personbiler, varebiler, motorcykler, lastbiler, knallerter, traktorer og motorredskaber.

Ud over de 50.000 uforsikrede motordrevne køretøjer kommer der et skyggetal på ikke-registreringspligtige køretøjer, særligt de små knallerter samt 17.000 køretøjer i 2017, hvor forsikringen er ophørt på grund af privatsalg, og hvor ny ejer ikke har omregistreret køretøjet.


Om DFIM

DFIM står for Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring. DFIM er en garantifond, der behandler sager, hvor skaden er forvoldt af ukendte og uforsikrede motorkøretøjer. DFIM behandler også sager, hvor skaden er forvoldt af udenlandske motorkøretøjer, udveksler forsikringsoplysninger med grønkortbureauer i andre lande og arbejder som erstatningsorgan ved uheld i udlandet. Se mere her: www.DFIM.dk

Kontakt


Jesper Hjorth Jespersen

Kommunikationskonsulent
+45 41 91 91 02
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.