Tema
Debat

Dagsgebyr for manglende ansvarsforsikring på køretøj

18. maj. 2018
Folketinget har netop vedtaget en ny lov om indførelse af dagsgebyr for manglende ansvarsforsikring på motordrevne køretøjer. Loven træder i kraft 1. januar 2019 og får betydning for omkring 50.000 ejere af motordrevne køretøjer i Danmark, som i dag mangler ansvarsforsikring. DFIM skal stå for inddrivelse af dagsgebyr og for at udbrede kendskabet til den ny lov

I Danmark er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring på et motordrevet køretøj. Alligevel findes der omkring 50.000 uforsikrede motordrevne køretøjer i Danmark. Det skønner DFIM på baggrund af DMR (Digital Motor Register).

Folketinget vil ønske at reducere antallet af uforsikrede køretøjer og har derfor netop vedtaget og ny lov, som fra 1. januar 2019 pålagt ejere eller den forskellige bruger af et uforsikret motordrevet køretøj og dagsgebyr på 250 kr.

Det er vigtigt, at et motordrevet køretøj har en ansvarsforsikring. De skader, du forvolder med dette køretøj til andre ting og personer, kan løbe på i millionklasser, hvis skadelidte får personskader, som medfører invaliditet og tab af erhvervsevne, siger Maria C. Dyrehauge, uddelingsleder i DFIM.


DFIM er klar til ved sortering opgaven

DFIM skal stå for på opkræve dagsgebyret på 250 kr. for hver dag, et motordrevet køretøj er uden ansvarsforsikring fra lovens ikrafttrædelse. Dagsgebyret bliver pålagt, indtil køretøjet er afmeldt, nummerpladerne fjernet eller der er tegnet ansvarsforsikring.

Gebyret segment en fysisk person, virksomhed mm, og der er derfor ikke et bundt på køretøjet. Den gebyrpligtige kan ikke købe og ny forsikring på noget køretøj, før gebyret til DFIM er betalt.

- Vi håber, i den nye lov vil udføre og flydende vægt i uforsikrede motordrevne køretøjer. Som det er i dag, det det alle med en ansvarsforsikring, som betaler for de skader, som uforsikrede motordrevne køretøjer forvolder. Det er kun fair, i de uforsikrede betaler for sin egen skader, sigeren Maria C. Dyrehauge.

For at varetage inddrivelsen af ​​dagsgebyr udvider DFIM med omkring 25 medarbejdere. DFIM skal ligeledes stå for at udbrede kendskabet til den ny lov. De igangsætter derfor en kampagne primo november 2018, som primært henvender sig til ejere af uforsikrede motordrevne køretøjer i Danmark.

Motordrevne køretøjer bruger alle uregistrerede personbiler, varebiler, motorcykler, lastbiler, knallerter, traktorer og motorredskaber.

Ud over de 50.000 uforsikrede motordrevne køretøjer kommer der et skyggetal på ikke-obligatoriske køretøjer, særligt de små knallerter samt 17.000 køretøjer i 2017, hvor forsikringerne er opdateret på grund af privatsalg, og hvor der ikke kan registreres et køretøj.


Om DFIM

DFIM står for Dansk Forening for Internationale Motorkøretøjsforsikring. DFIM er en garantifond, der behandler sager, hvor skaden er forvoldt af ukendte og uforsikrede motorkøretøjer. DFIM behandler også sager, hvor skaden er forvoldt af udenlandske motorkøretøjer, udveksler forsikringsoplysninger med grønkortbureauer i andre lande og arbejder som erstatningsorganer, der holdes i udlandet. Se bare hende: www.DFIM.dk

Kontakt


Jesper Hjorth Jespersen

Kommunikationskonsulent
+45 41 91 91 02
;