Hvis du indfører et udenlandsk registreret motorkøretøj til Danmark, som ikke er ansvarsforsikret, skal du købe en grænseforsikring.

 

Det er DFIM, som udsteder grænseforsikringer. Bemærk venligst, at grænseforsikringer kun udstedes til motorkøretøjer, indregistreret i et andet land end Danmark.

 

Kontakt

Du kan henvende dig:

 • på telefon 41 91 90 19 hverdage kl. 10-12  
 • pr. mail: dfim@dfim.dk

 

Oplysninger

For at kunne tegne en grænseforsikring har vi brug for følgende oplysninger:

 

 • Startdato for forsikringens gyldighed
 • Antal måneder, forsikringen skal gælde
 • Kategori af køretøj (personbil, lastbil, knallert etc.)
 • Køretøjets nationalitet
 • Registreringsnummer
 • Model
 • Årgang
 • Navn og adresse på den, der tegner grænseforsikringen


Betaling

Beløbet (se prislisten nedenfor) indsættes på konto:


Danske Bank: 3100 4001 060 171.
IBAN: DK6430004001060171. BIC/SWIFT: DABADKKK.

 

Husk at skrive navn/reg.nr. eller oplyst policenummer på indbetalingen.


Bemærk: Alle betalinger skal ske ved bankoverførsel.

 

Når DFIM har modtaget betalingen, sender vi policen til dig, enten pr. e-mail eller til din danske adresse.

 

Grænseforsikringer kan ikke tegnes for mindre end én måned ad gangen. Eventuel fornyelse skal foretages inden forsikringens udløbsdato.

 

Køretøjer med egenvægt på maks. 3.500 kg tariferes/prisfastsættes som personbil. Køretøjer med maks. 9 personer inkl. fører tariferes/prisfastsættes som personbil.

 

DFIM kan ikke tegne kaskoforsikring, men kun den lovpligtige ansvarsforsikring. Den geografiske dækning omfatter hele EU/EØS-området.

 

 

Prisliste

 

    

 

 

 

Gratis grænseforsikring til flygtninge fra Ukraine (див. українську версію нижче)

 

For at hjælpe ukrainere, der flygter i bil fra deres hjemland og ind i Danmark, kan DFIM udstede en gratis grænseforsikring, der gælder fra ankomstdagen og frem til 31. august 2022.

 

Grænseforsikringen er ligesom en motoransvarsforsikring og dækker det erstatningsansvar, som ejeren eller brugeren kan blive mødt med, hvis der opstår et uheld i trafikken med skader på andre mennesker og deres ting.

 

Denne særordning gælder for alle flygtninge fra Ukraine, der ankommer til Danmark som ukrainske statsborgere, uanset om de kører i et ukrainsk eller et russisk indregistreret køretøj.

 

For at få udstedt en gratis grænseforsikring skal man kontakte DFIM via dfim@dfim.dk og oplyse følgende:

• Kategori af køretøj
• Køretøjets nationalitet
• Registreringsnummer
• Model
• Årgang
• Navn og dansk opholdsadresse på den ukrainske borger
• Kopi/billede af kørekort eller pas

Herefter vil DFIM fremsende et officielt forsikringsbevis (som en pdf-fil).

DFIM overvåger situationen og vurderer løbende, om der er behov og mulighed for at forlænge ordningen inden for den gældende registreringslovgivning.

Ovenstående information meldes ud til


- DFIM’s medlemmer, der omfatter samtlige forsikringsselskaber i Danmark der udbyder motoransvarsforsikringer
- landets politikredse
- landets kommuner
- de store nødhjælpsorganisationer.

DFIM er i Danmark udpeget som Garantifond, Grønkortbureau, Erstatningsorgan og Informationskontor. Alle fire ordninger vedrører motoransvar.

 

Kontakt

dfim@dfim.dk

 

Tlf: +45 41 91 90 19
Hverdage kl. 10-15

---------------------- 

 

Безкоштовне прикордонне страхування — тимчасове страхування відповідальності для виїзду за кордон — для українських біженців

 

Щоб допомогти українцям, які виїжджають на автомобілі з рідної країни до Данії, фонд DFIM може на кордоні оформити безкоштовну страховку, що діє з дня прибуття до 31 серпня 2022 року.

 

Бюро автострахування Данії, DFIM, яке є одним із гарантійних фондів датської страхової галузі, видаватиме поліси обов’язкового прикордонного страхування.

 

Прикордонне страхування є різновидом страхування автомобільної відповідальності перед третіми особами та покриває будь-яку відповідальність власника чи користувача транспортного засобу, якщо на дорозі трапиться аварія, яка спричинить травми або пошкодження інших людей і їхніх речей

 

Цей спеціальний вид страхування можуть отримати всі українські біженці, які прибувають до Данії як громадяни України, незалежно від того, чи зареєстровані їхні транспортні засоби в Україні чи Росії.

 

DFIM стежить за ситуацією та постійно оцінює, чи є потреба та можливість розширення страхової схеми, але в межах чинного реєстраційного законодавства.

 

У Данії DFIM було призначено гарантійним фондом, бюро зеленої карти, органом компенсації й інформаційним центром і в такий спосіб служить надійною мережею безпеки, яка від імені страхової галузі піклується про інтереси потерпілої сторони на національному та міжнародному рівні.

 

Що робити:
Щоб отримати безкоштовне прикордонне страхування, зв’яжіться з DFIM за адресою dfim@dfim.dk і вкажіть наступне:

 

• Категорію транспортного засобу
• Країну транспортного засобу
• Реєстраційний номер
• Модель
• Рік випуску транспортного засобу
• Ім’я громадянина України й адресу в Данії
• Копію/фото водійських прав або паспорта

 

Потім DFIM надішле офіційне страхове свідоцтво (у вигляді pdf-файлу).

 

Контакти: dfim@dfim.dk

Посилання на прикордонне страхування:
Текст URL-адреси: Читати про прикордонне страхування

 

 

---------------------- 

 

Guarantee funds for uninsured claims

Refugees from Ukraine who enter Denmark by car can be issued free frontier insurance valid from the day of arrival until 30 June 2022.

 

Free frontier insurance for refugees from Ukraine (див. українську версію нижче)

To help Ukrainians fleeing by car from their home country into Denmark, DFIM can issue free frontier insurance valid from the day of arrival until 31 august 2022.

 

Frontier insurance is like third party liability insurance and covers the liability that the owner or user may face in the event of a road accident where damage is caused to other people and their property.

 

This special scheme applies to all refugees from Ukraine who arrive in Denmark as Ukrainian citizens, regardless of whether they are driving a Ukrainian or a Russian registered vehicle.

 

To obtain free frontier insurance, contact DFIM via dfim@dfim.dk and provide the following information:

 

 • Vehicle category
 • Nationality of the vehicle
 • Registration number
 • Model
 • Year
 • Name and Danish address where the Ukrainian citizen will be residing
 • Copy/photo of driver’s licence or passport

 

DFIM will then send you an official insurance certificate (as a pdf file).

 

DFIM monitors the situation and continuously assesses the need and possibility to extend the scheme under the current registration legislation.

 

The above information is communicated to

 

- DFIM's members, which include all insurance companies in Denmark offering motor liability insurance

- The country's police districts

- The country's municipalities

- Major aid organisations

 

DFIM is designated in Denmark as Guarantee Fund, Green Card Bureau, Compensation Body and Information Office. All four schemes relate to motor liability.

 

Contact

dfim@dfim.dk

 

Tel: +45 41 91 90 19

Weekdays 10-15

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.