Tema
Debat

Privatlivspolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger


1. Vi er den dataansvarlige

 

DFIM - Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring - er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.


Vores kontaktoplysninger:


DFIM – Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
Postboks 111
2900 Hellerup
Telefon: 41 91 90 69


Ønsker du adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos DFIM, har spørgsmål, eller har indsigelser til behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig, kan du kontakte vores Data Protection Officer (DPO) på:
Telefon 72 27 30 02. E-mail: dpo.dfim@bechbruun.com


2. Formål og retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger


Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 

  • Opkræve dagsgebyr for manglende lovpligtig ansvarsforsikring jf. færdselslovens § 106, stk. 4.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 

  • For almindelige oplysninger art. 6, nr. 1, litra c (retlig forpligtelse) og f (legitim interesse)
  • For følsomme oplysninger art. 9 litra f. (retskrav)
  • Samtykke jf. art. 6, stk. 1, litra a og/eller art. 9, stk. 2, litra a jf. gyldighedskriterierne i art. 7.


Vores behandling af dine personoplysninger sker (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.


De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er DFIM’s forpligtelse til at opkræve dagsgebyr fra den ejer/varig bruger af et motorkøretøj, hvor der ikke er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring.

 

I det tilfælde hvor vi måtte have et retskrav for skyldigt dagsgebyr, kan vi behandle dit CPR-nummer, jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4, jf. databeskyttelsesloven § 7, jf. stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f. Dette gælder ligeledes, hvis det skyldige dagsgebyr relaterer sig til en enkeltmandsvirksomhed, som du ejer.


3. Kategorier af personoplysninger


Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 

  • Almindelige personoplysninger: navn, adresse, køretøj, nummerplader, bankoplysninger, kortnummer, telefonnummer, mailadresse, køn, sociale forhold og nationalitet
  • Følsomme personoplysninger: CPR-nummer


4. Modtagere eller kategorier af modtagere


Vi videregiver eller overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til:


• Domstolene i anledning af retssag og fogedretssag
• Inkassobureau i anledning af manglende betaling
• Fællesregistret i anledning af skyldigt dagsgebyr
• RKI og Debitor Registret i anledning af manglende betaling

• DFIMs databehandlere (fx IT-leverandører)


5. Hvor stammer dine personoplysninger fra?


Vi har modtaget dine personoplysninger fra Motorregistret.


Øvrige oplysninger i sagen vil blive indhentet fra dig. Med dit samtykke vil vi eventuelt selv indhente oplysninger til sagen fra hospitaler, læger, klinikker, offentlige myndigheder, din arbejdsgiver og forsikringsselskaber.


6. Opbevaring af dine personoplysninger


Vi opbevarer dine oplysninger, så længe din sag er under behandling. Er der sket indbetaling af dagsgebyr på din sag, vil dine oplysninger blive slettet fem år efter sidste indbetaling. Dette er begrundet i, at vi er forpligtet til at opbevare disse oplysninger i fem år efter bogføringslovens § 10.


Er der ikke sket indbetaling i din sag, vil dine oplysninger blive slettet ét år efter sagens afslutning. Det sker fordi, DFIM er forpligtet til at føre statistik over sager uden indbetalinger og indberette det årligt til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.


7. Dine rettigheder


Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt i en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.


Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet indtræffer for vores almindelige, generelle sletning.


Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger uden hindring fra én dataansvarlig til en anden.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


8. Klage til Datatilsynet


Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.