Det skete bare ikke logo

Velkommen til Forsikringsbranchens garantifonde for uforsikrede eller ukendte skader

Vidste du, at hvis du er udsat for en skade forvoldt af uforsikrede eller ukendte motorkøretøjer, hunde, heste, speedbåde og vandscootere, så kan du måske få erstatning fra forsikringsbranchens garantifonde?

Billede af en bil

Er du blevet ramt af en uforsikret eller en ukendt bil?

Få mere information og anmeld skaden

Billede af en hund

Er du blevet bidt af en uforsikret eller ukendt hund?

Få mere information og anmeld skaden

Billede af en hest

Er du blevet sparket af en uforsikret eller ukendt hest?

Få mere information og anmeld skaden

Billede af en båd

Er du blevet ramt af en uforsikret eller ukendt speedbåd eller vandscooter?

Få mere information og anmeld skaden

Forsikringsbranchens garantifonde for uforsikrede eller ukendte skader

Om de fire garantifonde DFIM, FAH, FUH og FSV

De fire garantifonde dækker tilsammen skader forvoldt af ukendte eller uforsikrede motorkøretøjer, hunde, heste, speedbåde og vandscootere.

Garantifondene er et sikkerhedsnet, der sørger for, at den tilskadekomne får den erstatning, vedkommende er berettiget til, uanset om der er en forsikring eller ej. Den ansvarlige skadevolder bliver efterfølgende opkrævet det udbetalte beløb – et beløb, der kan løbe op i millioner af kroner.

Det skete bare ikke logo

”Det skete bare ikke!” er en landsdækkende kampagne, der skal gøre borgerne opmærksomme på Forsikringsbranchens garantifonde for uforsikrede eller ukendte skader.